Varför släktforska?

Att släktforska innebär att man lägger ner mycket tid på att finna sina förfäder, få inblick i händelser och platser.

IT har gjort det så mycket enklare för oss släktforskare genom att man kan forska i kyrkoarkiven och beställa hem fishkort på Internet. Många sökdatabaser finns också att köpa på CD.

Ofta lär man känna personer som man har gemensamma anfäder med eller personer som har någon anknytning till de som man forskar om. Nya städer, orter, byar och platser vill man besöka för att få se var förfäderna varit bosatta.  Många intresseföreningar finns där man kan dela sina intressen med likasinnade.

Här publicerar vi släktträd med förhoppning om att det kan leda till att en del kommer igång med släktforskning, eller till att man kan komplettera sina egna forskningar. Naturligtvis hoppas vi också att det ger möjlighet till att lära känna ”nya” släktingar.